Thursday, November 25, 2010

Thần Điêu Hiệp Lữ_ VOV GT Hà Nội_kể lại từ ngày 05-10-2010

NEW WEB SITE GIRLFOTO.NET

07-10-2010, Hiệp khách nói: Tuy bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ này đã có bạn khác post rồi nhưng vì nhiều lí do, hơn nữa mình luôn theo sát VOV Hà Nội và muốn post các bộ truyện do VOV kể nên lập topic này up lại bộ truyện TDHL mà VOV HN kể lại bắt đầu từ ngày 05-10-2010.


Thần Điêu Hiệp Lữ 001 -> 010 (bắt đầu từ 05-10-2010 đến 15-10-2010)


(05-10-2010) 001 mp3
(06-10-2010) 002 mp3
(07-10-2010) 003 mp3
(08-10-2010) 004 mp3
(09-10-2010) 005 mp3
(10-10-2010) 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, VOV HN nghỉ kể truyện phát chương trình khác.
(11-10-2010) 006 mp3
(12-10-2010) 007 mp3
(13-10-2010) 008 mp3
(14-10-2010) 009 mp3
(15-10-2010) 010 mp3

Thần Điêu Hiệp Lữ 011 -> 020 (bắt đầu từ 16-10-2010 đến 25-10-2010)

(16-10-2010) 011 mp3
(17-10-2010) 012 mp3
(18-10-2010) 013 mp3
(19-10-2010) 014 mp3
(20-10-2010) 015 mp3
(21-10-2010) 016 mp3
(22-10-2010) 017 mp3
(23-10-2010) 018 mp3
(24-10-2010) 019 mp3
(25-10-2010) 020 mp3

Thần Điêu Hiệp Lữ 021 -> 030 (bắt đầu từ 26-10-2010 đến 04-11-2010)

(26-10-2010) 021 mp3
(27-10-2010) 022 mp3
(28-10-2010) 023 mp3
(29-10-2010) 024 mp3
(30-10-2010) 025 mp3
(31-10-2010) 026 mp3
(01-11-2010) 027 mp3
(02-11-2010) 028 mp3
(03-11-2010) 029 mp3
(04-11-2010) 030 mp3

Thần Điêu Hiệp Lữ 031 -> 040 (bắt đầu từ 05-11-2010 đến 14-11-2010)

Thần Điêu Hiệp Lữ 041 -> 050 (bắt đầu từ 15-11-2010 đến 24-11-2010)

(15-11-2010) 041 mp3
(16-11-2010) 042 mp3
(17-11-2010) 043 mp3
(18-11-2010) 044 mp3
(19-11-2010) 045 mp3
(20-11-2010) 046 mp3
(21-11-2010) 047 mp3
(22-11-2010) 048 mp3
(23-11-2010) 049 mp3

0 nhận xét:

Post a Comment