Thursday, November 25, 2010

Mega1280 SUBVN Chương trình thế giới động vật 720p

NEW WEB SITE GIRLFOTO.NET

01.BBC LIFE - Sự Sống (10 tập)

02.BBC winter - Các mùa trong năm (3 tập)

03.Capitalism A Love Story - Chủ nghĩa tư bản,sự thật một câu chuyện tình

04.Donphils - Cá heo ( mình thích gọi là cá lợn hơn )

05.Direct from the Moon - Hành trình lên mặt trăng

06.BBC Earth - Trái đất

07.BBC Earth The Power of the Planet - Sức mạnh của trái đất (5 tập)

08.Eye of the Leopard -Mắt Páo

09.How The Earth Was Made - Trái đất đã hình thành dư lào

10.IMAX Amazing Journeys - Những cuộc di cư vĩ đại

11.National Geographic World's Deadliest Animals -Africa - Những loài nguy hiểm nhất phi châu

12.Planet Earth - Hệ trái đất (11 tập)

13.Satoyama Japans' Secret Watergarden - Bí mật ngôi làng nước nhật bản

14.Sea Monsters A.Prehistoric Adventure 2007 - Quái vật cổ đại biển cả ( giả tưởng 3D)

15.BBC South Pacific - Thái bình dương (6 tập)

16.Tiger spy in the jungle - Hổ gián điệp rừng xanh (3tập)

17.The Sun - Hệ mặt trời (3tập)

18.BBC Natural World 2006- Ant Attack - Kiến ăn thịt

19. IMAX-Ocean Origins 2002 -Đại dương sâu thẳm

20.EYES ON THE SKIES - Những con mắt trên bầu trời (7tập)

21.Charles Darwin and the Tree of Life - nhà bác học đác uyn và sơ đồ của sự sống

22. The Merkats - Cầy vằn phi châu

23.Discovery Africas Super Seven - 7 siêu thú phi châu

24.Under the Sea - Thiên đường đại dương

25.Discovery - The Amazon River of the Sun -Amazon dòng sông của sự sống

26.BBC Galapagos - Chả biết nên dịch thế nào nhưng rất hay ( 3tập)

27.National.Geographic.Egypt.Secrets.Of.The.Dead - Bí mật cái chết ở ai cập cổ đại

28. Lost Cities of the Inca - Inca nền văn minh đã mất


29.tobe continue---------------------------------Mọi người chú ý hộ mình là mình luôn add 10% recovery rồi ai bị lỗi hoặc đao lại hoặc repair lại thì mới request mình nhé - Thanks anh em---------------------------------


16.Tiger spy in the jungle - Hổ gián điệp rừng xanh (3tập)

[2008] [BBC] Tiger spy in the jungle - Hổ gián điệp rừng xanh HDTV x264 720p[Đức Cường +Bùi Trang]

vô cùng cám ơn đôi trai tài gái sắc bên việt tô rừn này đã giúp bọn mình có được phụ đề chuẩn - Xin cảm ơnClick here download link folder

Hoặc bằng IDM khi có acount :


tập 1
   
 
 


tập 2
   
 
 tập 3
   
 
 ---------------------------------


28. Lost Cities of the Inca - Inca nền văn minh đã mất

National.geographic.treasure.seekers.lost.cities.o f.the.inca.720p.hdtv.x264
---------------------------------


09. How The Earth Was Made - Trái đất đã hình thành dư lào

How The Earth Was Made 2009 720p BluRay x264-AVCHD


Click here is link folder
   
 


http://mega.1280.com/file/TZX8TGA2JT
http://mega.1280.com/file/TAGQ6T3JWT
http://mega.1280.com/file/THTJGV07ST
http://mega.1280.com/file/TATF784Y2T
http://mega.1280.com/file/TCDG7JHJ3T
http://mega.1280.com/file/TZQ5YZ7A1T
http://mega.1280.com/file/TZ3MR1BSDT
http://mega.1280.com/file/TTD6ASQVFT
http://mega.1280.com/file/THFSQSTQYT
http://mega.1280.com/file/TYSDPPD50T
http://mega.1280.com/file/TN99NBG37T
http://mega.1280.com/file/TMQVRNJF4T
http://mega.1280.com/file/T63FR7XH1T
http://mega.1280.com/file/T771KBYNFT
http://mega.1280.com/file/T04GCMHPKT
http://mega.1280.com/file/TFHSYYWHWT
http://mega.1280.com/file/T42JC88MMT
http://mega.1280.com/file/TD3YHCH4RT
http://mega.1280.com/file/TP13YRSKYT
http://mega.1280.com/file/TTX5HZHVKT
http://mega.1280.com/file/T2VQ1JND7T
http://mega.1280.com/file/TTDVVYDTCT
http://mega.1280.com/file/T6ZZTY7VFT
http://mega.1280.com/file/TC9KWYDWCT
http://mega.1280.com/file/T7CA5C0RST
http://mega.1280.com/file/TGWD4D8QDT
http://mega.1280.com/file/TKRVKBPZVT
http://mega.1280.com/file/TGKSPQPZ7T
http://mega.1280.com/file/TQ6SMS4XCT
http://mega.1280.com/file/TYXVAKFWXT
http://mega.1280.com/file/THNWRFHZ2T
http://mega.1280.com/file/TKNJGR665T
http://mega.1280.com/file/TY032KG65T
http://mega.1280.com/file/TT2XBBJ91T
http://mega.1280.com/file/TDKR2QV45T
http://mega.1280.com/file/TGDCVBMAQT
http://mega.1280.com/file/T3Z4H4CH6T
http://mega.1280.com/file/TPPQN1A9XT
http://mega.1280.com/file/TDDYJ0DBRT
http://mega.1280.com/file/TBWWPSMJ7T
http://mega.1280.com/file/TNBT5FSNBT
http://mega.1280.com/file/TX933FST6T
http://mega.1280.com/file/TH87Y17JJT
http://mega.1280.com/file/T1HQN75Y4T
http://mega.1280.com/file/TDGBANC36T
 


---------------------------------


National Geographic World's Deadliest Animals -Africa - Những loài nguy hiểm nhất phi châu

National Geographic [2007] World's Deadliest Animals -Africa HDTV 720p x264 AC3

---------------------------------


Eye of the Leopard -Mắt Páo

HDTV.NG.Eye.of.the.Leopard.x264.720p.AC3


Click here is link folderThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x576.


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x576.


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x576.


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x576.
   
 


http://mega.1280.com/file/TAMWG7A9ZT
http://mega.1280.com/file/T3NFPVCMWT
http://mega.1280.com/file/TTK85GTCQT
http://mega.1280.com/file/TGY8CFBT4T
http://mega.1280.com/file/TWB7PC148T
http://mega.1280.com/file/TZKVTT29QT
http://mega.1280.com/file/TTP01SA8MT
http://mega.1280.com/file/TC5WFHKG4T
http://mega.1280.com/file/TPPZ1R17ZT
http://mega.1280.com/file/T8KT6VVBFT
http://mega.1280.com/file/T4RMT70Y0T
http://mega.1280.com/file/TYH9MF2MMT
http://mega.1280.com/file/T59K50P7VT
http://mega.1280.com/file/TF0Z37CHAT
http://mega.1280.com/file/T05MZ0BYXT
http://mega.1280.com/file/TH65W96QXT
http://mega.1280.com/file/T3M5XRQ28T
http://mega.1280.com/file/TGTKCPKR3T
http://mega.1280.com/file/T7MQ0PZ14T
http://mega.1280.com/file/TVYXZHMX8T
http://mega.1280.com/file/T4YXQGQ5ZT
http://mega.1280.com/file/TX5A83TNNT
http://mega.1280.com/file/T04A2S3MZT
http://mega.1280.com/file/T9RFKW737T
http://mega.1280.com/file/TQP1M4DQVT
http://mega.1280.com/file/T35TFA1FZT
http://mega.1280.com/file/T6T0X619RT
http://mega.1280.com/file/T15AWMCT7T
http://mega.1280.com/file/T3GQW5TYAT
http://mega.1280.com/file/TC0P2K2D0T
http://mega.1280.com/file/TW1KMFPFYT
http://mega.1280.com/file/T79KHWGVPT
http://mega.1280.com/file/TQ7M0VSWQT
http://mega.1280.com/file/TBACYBVNFT
http://mega.1280.com/file/TCSZ25JR0T
http://mega.1280.com/file/T0DV24WMRT
 
---------------------------------


Ant Attack - Kiến ăn thịt

BBC Natural World 2006- Ant Attack.XviD.HDTV 720p
---------------------------------


Egypt.Secrets.of.the.Dead- Bí mật sự chết chóc ai cập cổ đại

National.Geographic.Egypt.Secrets.of.the.Dead.HDTV .720p.x264---------------------------------


The Merkats - Loài cầy vằn Phi Châu

[BBC][2008] The Merkats - Bluray 720p x264 DTSClick here is link folder
   
 
http://mega.1280.com/file/TKQ7HBJZ7T
http://mega.1280.com/file/T61ZGM8SXT
http://mega.1280.com/file/TTCQMRA9XT
http://mega.1280.com/file/TF5FFPY6XT
http://mega.1280.com/file/TBG2CKY22T
http://mega.1280.com/file/TG2BYVFGVT
http://mega.1280.com/file/TY7YQB6QNT
http://mega.1280.com/file/TWXMAG6BGT
http://mega.1280.com/file/TX2JMHSY6T
http://mega.1280.com/file/TBQ5XSAG4T
http://mega.1280.com/file/T1DRSZ4FVT
http://mega.1280.com/file/T1AHC3MD9T
http://mega.1280.com/file/TT28P46TNT
http://mega.1280.com/file/T3MD5JY9QT
http://mega.1280.com/file/TG4F0Q8PCT
http://mega.1280.com/file/T91DADHV2T
http://mega.1280.com/file/T90JAYAFKT
http://mega.1280.com/file/T03DGAS3KT
http://mega.1280.com/file/TMMR3RMTST
http://mega.1280.com/file/TS8YD3D01T
http://mega.1280.com/file/T2J2SZGRWT
http://mega.1280.com/file/T72C3PF3JT
http://mega.1280.com/file/TAZ9C1TJJT
http://mega.1280.com/file/TC51NMC5MT
http://mega.1280.com/file/T5BZT2DA2T
http://mega.1280.com/file/T436XVWK7T
http://mega.1280.com/file/TPQST9BY3T
http://mega.1280.com/file/TS1TFYRBRT
http://mega.1280.com/file/TGPNDRZWFT
http://mega.1280.com/file/TZAM6JRKAT
http://mega.1280.com/file/T03JWGDV0T
http://mega.1280.com/file/TG3FFJB8TT
http://mega.1280.com/file/TJNX52Y58T
http://mega.1280.com/file/T80N090SQT
http://mega.1280.com/file/T9XP81354T
http://mega.1280.com/file/T91YXW2J5T
http://mega.1280.com/file/TTN2Z58YAT
http://mega.1280.com/file/T31AWBP6ST
http://mega.1280.com/file/TFYD1R71MT
http://mega.1280.com/file/TZY5KP38YT
http://mega.1280.com/file/TJRJZ2G4ZT
http://mega.1280.com/file/TR71NNX7AT
http://mega.1280.com/file/TF9NCDCVPT
http://mega.1280.com/file/T7PSSZVRHT
http://mega.1280.com/file/T3W69HKX9T
http://mega.1280.com/file/TBJR22NSTT
 

0 nhận xét:

Post a Comment