Thursday, November 25, 2010

MF - power designer 15.1

NEW WEB SITE GIRLFOTO.NET

anh em vào lấy phần mềm power designer 15.1 
Sybase PowerDesigner 15.1 là một phần mềm hỗ trợ rất trực quan trong việc thiết kế mô hình quan hệ, mô hình ERD, ER ở bộ môn phân tích thiết kế hệ thống thông tin (PTTK HTTT) trong các trường Đại học, Cao đẳng.
Hơn nữa, PowerDesigner, công cụ dữ liệu mẫu số một của ngành công nghiệp, cho phép các doanh nghiệp hình dung dễ dàng hơn, phân tích và vận dụng siêu dữ liệu cho cấu trúc (hệ thống) thông tin doanh nghiệp hiệu quả.


PowerDesigner kết hợp một số mẫu đạt tiêu chuẩn kỹ thuật (UML, Business Process Modeling and market-leading Data Modeling) cùng với những nền tảng phát triển hàng đầu, chẳng hạn như: NET, WorkSpace, PowerBuilder, Java và Eclipse, để mang lại cho doanh nghiệp những phân tích và các giải pháp thiết kế siêu dữ liệu. Và phần mềm này có thể làm việc với hơn 60 hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu liên quan.Cách Crack PowerDesigner 15.1:

Copy file Patch vào thư mục cài đặt PowerDesigner (C:\Sybase\PowerDesigner 15\). Mở file Patch lên và bấm Patch.

Bây giờ bạn mở Sybase PowerDesigner 15.1 lên, vào menu Help ~~> About PowerDesigner... xem kết quả.

Khi chưa Crack: 


Sau khi crack xong: 

0 nhận xét:

Post a Comment